Posts Tagged ‘Schoko-Chili-Eis’

Schoko-Chili-Eis

7. August 2016

Premiere mit neuer Eismaschine: Schoko-Chili-Eis ohne Rezept….

IMG_0024